. . . . A C T I O N F Y L T   S K O L E T U R

71 GRADER NORD OG ROBINSON BLIR BARNEMAT I FORHOLD

En ramsalt skoletur der elevene inngår som mannskap på jekta ”Pauline”. Seiling, byssevakt og rorvakt, avløses med fisking, strandhugg, bading med action på vanntrampoline, snorkling i dykkerutstyr, tautrekking, oppdagelsestur i fjæra og havrafting.

Varighet : 3 dager til 5 dager
Oppstart : Etter avtale
Deltagere : Minimum 25 elever
Beskrivelse : ”Pauline” gjør noe med alle oss som er så heldige å få delta i å seile med verdens eneste råseilsjekt. Gjennom opplevelsene og nærheten ombord opplever elevene nye kvaliteter og sider ved seg selv som de ikke trodde fantes.

KLIKK HER
for å se nærmere på noen av aktivitetene under skoleturene.


Tilbake